Alumni Events

MeimageDance 2018 New Choreographer Project

Performance / Taiwan
July 20, 2018 - July 22, 2018
14:30, 19:30 National Theater

(1)Presenter: MeimageDance 
(2)Performer: MeimageDance 2018 New Choreographer Project 
(3)Program: 
Leipzig OperBallett Germany- Liu, Fang-Yi 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch- Yu, Cai-Yu 
Metropolitan Opera House- Li, Ming-Zi 
Konzert theater Bern- Chen, Chong-Xian

Grantee: Ho Hsiao-Mei

Website: http://www.meimagedance.tw/zh/